WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 11907 z dnia 13 kwietnia 2016Drukuj

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [66KB]
w zakresie: program lekowy - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego w tym leki w programie lekowym - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego; program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych w tym leki w programie lekowym - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych; program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)w tym leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158