WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2016

Artykuł nr: 11676 z dnia 10 grudnia 2015Drukuj

LECZENIE SZPITALNE

2016-12-13
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań
program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką w tym leki w programie lekowym - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką; program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C.91.1) w tym LEKI w programie lekowym - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C.91.1); program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) w tym leki w programie lekowym - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)

2016-10-26
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 – ceny oczekiwane
program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką w tym leki w programie lekowym - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką; program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C.91.1) w tym LEKI w programie lekowym - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C.91.1); program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) w tym leki w programie lekowym - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)

2016-10-26
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań
program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką w tym leki w programie lekowym - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką; program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C.91.1) w tym LEKI w programie lekowym - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C.91.1); program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) w tym leki w programie lekowym - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)

2016-08-16
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)w tym leki w programie lekowym - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST); program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego w tym leki w programie lekowym - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

2016-08-08
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w tym leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca; program lekowy - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego w tym leki w programie lekowym - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego; program lekowy - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+) w tym leki w programie lekowym - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+); program lekowy - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8) w tym leki w programie lekowym - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8)

2016-07-26
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T) w tym leki w programie lekowym - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)

2016-07-13
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego w tym leki w programie lekowym - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego

2016-06-30
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)w tym leki w programie lekowym - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST); program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego w tym leki w programie lekowym - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

2016-06-30
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)w tym leki w programie lekowym - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST); program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego w tym leki w programie lekowym - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

2016-06-23
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
ww zakresie: program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w tym leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca; program lekowy - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego w tym leki w programie lekowym - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego; program lekowy - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+) w tym leki w programie lekowym - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+); program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego w tym leki w programie lekowym - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego; program lekowy - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8) w tym leki w programie lekowym - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8)

2016-06-23
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w tym leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca; program lekowy - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego w tym leki w programie lekowym - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego; program lekowy - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+) w tym leki w programie lekowym - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+); program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego w tym leki w programie lekowym - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego; program lekowy - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8) w tym leki w programie lekowym - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8)

2016-06-10
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T) w tym leki w programie lekowym - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)

2016-06-10
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T) w tym leki w programie lekowym - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)

2016-05-30
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: program lekowy - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego w tym leki w programie lekowym - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego; program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)w tym leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)

2016-05-30
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

2016-05-30
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: hematologia - hospitalizacja w tym hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; na obszarze gminy Piła

2016-05-04
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych

2016-04-15
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: hematologia - hospitalizacja w tym hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; na obszarze gminy Piła

2016-04-15
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: hematologia - hospitalizacja w tym hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; na obszarze gminy Piła

2016-04-13
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: program lekowy - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego w tym leki w programie lekowym - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego; program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych w tym leki w programie lekowym - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych; program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)w tym leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)

2016-04-13
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: program lekowy - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego w tym leki w programie lekowym - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego; program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych w tym leki w programie lekowym - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych; program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)w tym leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)

2016-04-13
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresach: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

2016-04-13
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań
w zakresach: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

2016-03-21
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2016- rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/Lub I26) w tym leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/Lub I26)

2016-03-16
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie chłoniaków złośliwych w tym leki w programie lekowym - leczenie chłoniaków złośliwych

2016-03-01
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym; chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym

2016-02-25
Leczenie szpitalne- konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania
w zakresie: hematologia - hospitalizacja w tym hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny;

2016-02-25
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: onkologia kliniczna – hospitalizacja w tym onkologia kliniczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – hospitalizacja; teleradioterapia w tym teleradioterapia - pakiet onkologiczny;

2016-02-23
Leczenie szpitalne- konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31) w tym leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31);

2016-02-05
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31) w tym leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31); program lekowy - leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/Lub I26) w tym leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/Lub I26)

2016-02-05
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31) w tym leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31); program lekowy - leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/Lub I26) w tym leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/Lub I26)

2016-02-04
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: przeszczepienie/wspomaganie serca

2016-02-03
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: program lekowy - leczenie chłoniaków złośliwych w tym leki w programie lekowym - leczenie chłoniaków złośliwych

2016-02-03
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie chłoniaków złośliwych w tym leki w programie lekowym - leczenie chłoniaków złośliwych

2016-01-26
Leczenie szpitalne- konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania
w zakresie: brachyterpia w tym brachyterpia - pakiet onkologiczny

2015-12-31
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: przeszczepienie/wspomaganie serca

2015-12-31
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: przeszczepienie/wspomaganie serca

2015-12-29
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym; chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym

2015-12-29
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym; chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym; substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym

2015-12-29
Leczenie szpitalne - rokowania 2016 - rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2 w tym leki w programie lekowym - leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2

2015-12-29
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: hematologia - hospitalizacja w tym hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; onkologia kliniczna – hospitalizacja w tym onkologia kliniczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – hospitalizacja; teleradioterapia w tym teleradioterapia - pakiet onkologiczny; brachyterapia w tym brachyterapia - pakiet onkologiczny

2015-12-29
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: hematologia - hospitalizacja w tym hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; onkologia kliniczna – hospitalizacja w tym onkologia kliniczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – hospitalizacja; teleradioterapia w tym teleradioterapia - pakiet onkologiczny; brachyterapia w tym brachyterapia - pakiet onkologiczny

2015-12-10
Leczenie szpitalne - rokowania 2016 - ceny oczekiwane
w zakresie: program lekowy - leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2 w tym leki w programie lekowym - leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2

2015-12-10
Leczenie szpitalne - rokowania 2016 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2 w tym leki w programie lekowym - leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158