WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 11772 z dnia 28 stycznia 2016Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

1. USŁUGI MEDYCZNE JACEK LEWANDOWSKI BIELE 2, 62-561 ŚLESIN ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

2. OPTO BOŻENAURBALA-KITA PAWEŁ ĆWIKLIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. KADETÓW 2/5, 64-920 PIŁA ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ

3. MKACZ MED PROTETYKA SŁUCHU DARIUSZ KLINOWSKI UL. POZNAŃSKA 109, 62-006 KOBYLŃICA ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

Nowa umowa będzie obowiązywać od dnia 01.02.2016 roku.

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzka 158.

 

Magdalena Kraszewska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158