WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 11722 z dnia 29 grudnia 2015Drukuj

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2016
LECZENIE SZPITALNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - chemioterapia w zakresie:

  • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
  • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
  • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
  • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
  • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
  • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r.

Pliki do pobrania

KRYTERIA OCENY OFERT  KRYTERIA OCENY OFERT  [16374KB]
SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE  SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE  [17013KB]
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA  [1807KB]
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r.   Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r.   [27077KB]
Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158