WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 11709 z dnia 23 grudnia 2015Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla świadczeniodawców

udzielających świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

w sprawie aneksu do umowy na realizację świadczeń w roku 2016

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w systemie SZOI zamieścił dokument aneksu wraz z 3 załącznikami w formacie PDF do umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016.

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Magdalena Kraszewska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158