WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Świadczeniodawcy.

Artykuł nr: 9432 z dnia 24 października 2012Drukuj

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców:
link do logowania w systemie eWUŚ

Zadanie telefon informacyjny
Wnioski o dostęp do systemu eWUŚ w systemie SZOI dla świadczeniodawców 61 850 6157
61 850 6165
Wnioski o dostęp do systemu eWUŚ w systemie SNRL (System Numerowanych Recept) dla lekarzy posiadających umowy na wystawianie recept 61 850 6024
eWUś a SNRL (System Numerowanych Recept Lekarskich) - pomoc w wyjaśnianiu problemów technicznych 61 850 6157
Pomoc świadczeniodawcom w przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z systemu eWUŚ i wymianą danych pomiędzy systemami informatycznymi świadczeniodawców oraz systemem WOW NFZ 61 850 6028
Status świadczeniobiorcy w systemie eWUŚ 61 850 6014
61 850 6005
61 850 6067
61 658 0404
Rozliczanie świadczeń 61 850 6097
Telefony informacyjne dla świadczeniobiorców 800 800 805
61 850 6072
61 850 6036
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158