WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 7181 z dnia 25 listopada 2010Drukuj

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE LIST OCZEKUJĄCYCH

2017-07-05
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad sprawozdawania informacji o Pierwszym Wolnym Terminie

2016-12-30
Realizacja zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny”

2016-11-02
Odpowiedzi na wątpliwości związane z zasadami prowadzenia list oczekujących.

2016-09-09
Zmiana struktury komunikatów KOL wykorzystanych do importu informacji o osobach oczekujących do aplikacji KOLCE oraz usług sieciowych.

2016-03-09
Dla Świadczeniodawców - przypomnienie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących.

2016-01-07
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca zmiany opisów komunikatów dla sprawozdawczości z zakresu list oczekujących w AP-KOLCE

2015-12-28
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący słowników dla sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

2015-12-11
Komunikat dla świadczeniodawców - przypomnienie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących

2015-09-23
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca dokonywania wpisów na listy oczekujących oraz oceny list oczekujących.

2015-06-10
Przypomnienie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących

2015-04-28
Materiały ze spotkania informacyjnego na temat zmian sprawozdawczości z zakresu list oczekujących w 2015 r.

2015-04-15
Spotkanie informacyjne na temat zmian sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od 1 kwietnia 2015 r.

2015-03-27
Prowadzenie w aplikacji Kolejki Centralne list oczekujących na kolejne świadczenia

2015-03-27
Ważne - Sprawozdawczośc z zakresu list oczekujących przekazywanych komunikatem XML

2015-03-05
Komunikat dotyczący wpisów na listy oczekujących

2015-02-03
Poszerzenie funkcjonalności aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158