WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zamówienia publiczne

Artykuł nr: 5975 z dnia 05 marca 2009Drukuj

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

2019-05-28
Przetarg nieograniczony na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji - ponowienie

2019-05-28
Przetarg nieograniczony na zakup pakietu serwisowego (maintanace producenta) dla oprogramowania zabezpieczającego... - ponowienie - ZP.261.12.2019

2019-05-09
Zapytanie o cenę na usługi sprzątania - ponowienie - ZP.261.9.2019

2019-04-30
Usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej nieruchomości WOW NFZ wraz z przyjazdem grupy interwencyjnej - ZP.261.7.2019

2019-04-23
Przetarg nieograniczony na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych WOW NFZ
ZP.261.8.2019

2019-03-15
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych dla WOW NFZ - ZP.261.5.2019

2019-03-01
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dot. zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla WOW NFZ – ponowienie – ZP.261.6.2019

2019-02-26
Przetarg nieograniczony na usługę opieki eksploatacyjnej systemu PPOŻ w pomieszczeniach serwerowych dla WOW NFZ - ZP.261.4.2019

2019-02-25
Przetarg nieograniczony na zakup pakietu serwisowego dla oprogr. zabezpieczającego, monitorującego pracę serwerów bazodanowych - ZP.261.3.2019

2019-02-25
Przetarg nieograniczony na zakup pakietu serwisowego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych - ZP.261.2.2019

2019-02-12
Usługi sprzątania dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu - ZP.261.22.2018
Usługi sprzątania dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu - ZP.261.22.2018

2019-01-29
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku WOW NFZ przy ul. Grunwaldzkiej 158 w Poznaniu – ZP.261.21.2018

2019-01-28
Zamówienie publiczne na podst. art. 138o Pzp na świadczenie usług pocztowych dla WOW NFZ - ZP.261.1.2019

2019-01-04
Zapytanie o cenę na dostawę tonerów (wkładów drukujących) do drukarek i kopiarek i faksów używanych przez WOW NFZ - ZP.261.20.2018

2018-11-30
Przetarg nieograniczony na zakup pakietu serwisowego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych dla WOW NFZ - ZP.261.18.2018

2018-11-30
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa, usługę mycia samochodów, zakupy kosmetyków, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych
do samochodów służbowych oraz usługę bezgotówkowych opłat drogowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu – ZP.261.19.2018

2018-10-10
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i aktualizację systemu IBM QRadar SIEM – ZP.261.15.2018
ZP.261.15.2018

2018-10-05
Przetarg nieograniczony na rozbudowę pamięci masowej SAN – ZP.261.16.2018
ZP.261.16.2018

2018-09-26
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury sieciowej WOW NFZ - ZP.261.17.2018
(ZP.261.17.2018)

2018-07-20
Przetarg nieograniczony wykonywanie napraw i konserwacji komputerowych urządzeń peryferyjnych … – ZP.261.12.2018

2017-11-14
Przetarg nieograniczony na zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - ponowienie
nr ZP.261.15.2017

2017-10-31
Przetarg nieograniczony na rozbudowę środowiska serwerów kasetowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Nr sprawy: ZP.261.19.2017

2017-10-26
Przetarg nieograniczony na dostawę systemu kontroli i rejestracji zdalnych sesji do infrastruktury informatycznej WOW NFZ
Nr sprawy: ZP.261.16.2017

2017-10-25
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury sieciowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu
Nr sprawy: ZP.261.18.2017

2017-10-23
Przetarg nieograniczony na system ochrony aplikacji webowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2017-07-11
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów, artykułów i urządzeń biurowych dla WOW NFZ. ZP.261.11.2017

2017-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup jednego samochodu osobowego typu SEDAN i jednego samochodu osobowego MIKROBUS/VAN dla WOW NFZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup jednego samochodu osobowego typu SEDAN i jednego samochodu osobowego MIKROBUS/VAN dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - oznaczenie sprawy: ZP.261.6.2017

2017-03-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla WOW NFZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla WOW NFZ – ZP.261.5.2017

2017-03-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ponowienie – nr ZP.261.7.2017

2017-03-07
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dot. zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla WOW NFZ
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dot. zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla WOW NFZ - ZP.261.14.2016

2017-02-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – nr sprawy ZP.261.1.2017

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158