WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 17029 z dnia 11 maja 2022Drukuj

POZ - NiŚOZ - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT, OTWARCIA OFERT ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

w zakresie Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przesuwa terminy:

  • składania ofert z 12 maja 2022 roku na 23 maja 2022 roku,
  • otwarcia ofert z 16 maja 2022 roku na 25 maja 2022 roku,
  • zakończenia części jawnej postępowania z 20 maja 2022 roku na 2 czerwca 2022 roku,
  • rozstrzygnięcia postępowania z 2 czerwca 2022 roku na 10 czerwca 2022 roku

postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

  • 15-22-000156/POZ/0112/01.0000.162.16/01 w zakresie Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym na obszarze gmin 3021033 BUK, 3021034 BUK, 3021035 BUK, 3021052 DOPIEWO, 3021072 KOMORNIKI, 3021143 STĘSZEW, 3021144 STĘSZEW, 3021145 STĘSZEW

Agnieszka Pachciarz

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158