WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 16603 z dnia 15 września 2021Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2021 - komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia

KOMUNIKAT

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 15-21-000060/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 w sprawie zawarcia na okres od dnia 15 października 2021 r. do dnia 30 września 2023 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne: badania rezonansu magnetycznego (RM) na obszarze województwa wielkopolskiego. Termin rozstrzygnięcia ww. postępowania przesuwa się z dnia 15 września 2021 r. na dzień 20 września 2021 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158