WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 16587 z dnia 07 września 2021Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w zakresie "Profilaktyka 40 Plus"

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W ZAKRESIE „PROFILAKTYKA 40 PLUS”

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie „Profilaktyka 40 PLUS” dokonano pozytywnej oceny wniosku złożonego w Oddziale Funduszu przez wnioskodawcę:

  • NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA NA ORCHOLSKIEJ, UL.ORCHOLSKA 41, 62-200 GNIEZNO

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 158. Umowa obowiązuje od 08.09.2021 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158