WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 16233 z dnia 22 lutego 2021Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowania

KONKURS OFERT 2021
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie:

  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2021 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: profilaktyczne programy zdrowotne - PRO).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158