WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 15858 z dnia 10 sierpnia 2020Drukuj

Informacje dla pacjentów: Opieka medyczna w powiatach z obostrzeniami

W związku z wprowadzeniem w dwóch wielkopolskich powiatach  obostrzeń związanych z zapobieganiem Covid-19 wielkopolski oddział NFZ chciałby uspokoić mieszkańców i przypomnieć, że nie zmieniają się zasady korzystania z opieki medycznej zarówno na obszarach oznaczonych kolorem żółtym, gdzie obowiązywać mają łagodniejsze zasady, jak i na terenie powiatów oznaczonych na czerwono, gdzie obowiązywać będą ostrzejsze obostrzenia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zakłada wprowadzenie „strefy czerwonej” dla powiatu ostrzeszowskiego i żółtej dla kępińskiego.

W Szpitalu w Ostrzeszowie pacjenci znajdą pomoc na oddziałach: wewnętrznym, pediatrycznym, chirurgicznym, noworodkowym, ginekologiczno-położniczym oraz medycyny paliatywnej. Całodobowo działa tu także Izba Przyjęć, a od 18 do 8 oraz w dni wolne od pracy – nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Szpital w Kępnie także pracuje na dotychczasowych zasadach. Dysponuje oddziałami: chirurgicznym, dziecięcym, internistycznym, nefrologicznym, noworodkowym, ginekologiczno-położniczym. Działa tu także Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć oraz „wieczorynka”. Żaden ze szpitali nie zgłosił przerwy w udzielaniu świadczeń na swoich oddziałach.

Bez zmian działają także poradnie lekarzy rodzinnych. Pacjenci z terenu powiatów ostrzeszowskiego oraz z kępińskiego, na takich samych zasadach jak mieszkańcy pozostałych powiatów, mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w swoich miejscowościach. Osoby, które zetknęły sie z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinny poinformować o tym oddział NFZ.

UWAGA! Na terenie powiatów oznaczonych kolorem czerwonym została ograniczona działalność sanatoriów. Wyjazdy do uzdrowisk zostały odwołane. Pacjenci z Wielkopolski, którzy mają potwierdzone skierowania do sanatoriów na terenie oznaczonego na czerwono powiatu nowosądeckiego (Krynica, Piwniczna, Muszyna, Żegiestów) zostali poinformowani przez oddział NFZ o konieczności zmiany miejsca leczenia.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158