WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 15719 z dnia 15 maja 2020Drukuj

Analiza: Kompleksowa opieka nad pacjentem po udarze w Wielkopolsce - leczenie i rehabilitacja

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej ustanowiony na 10 maja obchodzony jest w Polsce od 2012 roku. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości ryzyka udaru mózgu oraz propagowanie stylu życia, który ograniczy ryzyko wystąpienia udaru.

Prognozy demograficzne na najbliższe 15 lat zakładają, że w związku z przewidywanym powiększeniem się populacji osób po 65 roku życia liczba nowych przypadków udaru wzrośnie o 37% wśród mężczyzn i 38% wśród kobiet. Szacuje się, że w 2005 r. na świecie z powodu udaru mózgu zmarło 5,7 miliona osób, a przy braku wdrożenia odpowiednich działań prewencyjnych liczba ta może wzrosnąć nawet do 7,8 miliona w 2030 r. (źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/europejski-dzien-profilaktyki-udarowej)

Ważne jest, aby pacjenci mogli uzyskać realną pomoc przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok. Celem WOW NFZ w Poznaniu jest zapewnienie pacjentom warunków do  leczenia udaru mózgu w specjalistycznych ośrodkach udarowych, gdzie  od kilkunastu lat jest dostępne leczenie przyczynowe udaru niedokrwiennego polegające na jednorazowym dożylnym podaniu leku rozpuszczającego zakrzep w tętnicy mózgowej. Drugim sposobem leczenia przyczynowego ostrego udaru niedokrwiennego mózgu jest leczenie wewnątrztętnicze (trombektomia mechaniczna). Leczenie udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej jest uznane za przełomowe w neurologii światowej. W 2018 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia wdrożono program pilotażowy dotyczący leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej. Początkowo do pilotażu weszło 7 wyspecjalizowanych ośrodków wykonujących zabieg trombektomii mechanicznej. W roku 2019 do programu pilotażowego włączono kolejnych 11 specjalistycznych ośrodków, w tym Szpital Kliniczny  im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na podstawie otrzymanych raportów statystyczno-medycznych dokonał analizy w zakresie leczenia udaru mózgu na terenie województwa wielkopolskiego na przestrzeni lat 2015-2020 (I kwartał).

Z analizą można zapoznać się TUTAJ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158