WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 15713 z dnia 11 maja 2020Drukuj

Zmiana lokalizacji Punktu Obsługi Ubezpieczonych WOW NFZ w Rawiczu

Informujemy, że z dniem 1 maja br. nastąpiła zmiana adresu Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Rawiczu: z ul. I. Buszy 5 na  ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz.

Numery telefonów do Punktu Obsługi w Rawiczu pozostają bez zmian tj. tel.:65 545 51 49 oraz numer fax-u: 545 52 59.

źródło: Delegatura WOW NFZ w Lesznie

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158