WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Rozliczenia pacjentów na podstawie przepisów o koordynacji UE/EFTA

Artykuł nr: 15629 z dnia 11 marca 2020Drukuj

Nowy wzór karty EKUZ UK po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Konsekwencje uporządkowanego Brexitu

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 126 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) z Unii Europejskiej (UE) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM), zwanej dalej Umową Wyjścia (UW), od dnia 1 lutego 2020 r. obowiązuje dla Wielkiej Brytanii okres przejściowy który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie UW i kończy w dniu 31 grudnia 2020r. W okresie tym obowiązują te same przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli rozporządzenia: nr 883/2004, nr 987/2009 i nr 859/2003. Natomiast od dnia 1 lutego 2020r. nowo wydane karty EKUZ oraz karty wymieniane, dla których wnioski złożono od 1 lutego 2020r. będą wydawane według poniższego wzoru (poniżej, w plikach do pobrania). Zmiany te odzwierciedlają status Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego, uczestniczącego w systemie EKUZ.

Więcej informacji dotyczących uporządkowanego Brexitu:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-nt-konsekwencji-uporzadkowanego-brexitu

 

Opracowanie: Wydział Współpracy Międzynarodowej

 

Pliki do pobrania

  EKUZ_UK  [3494KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158