WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA 2020

Artykuł nr: 15554 z dnia 14 lutego 2020Drukuj

LECZENIE SZPITALNE

2020-12-07
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2020 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań

2020-11-19
Leczenie Szpitalne - świadczenia w Izbie Przyjęć IP - konkurs ofert 2020 - rozstrzygnięcie postępowania

2020-11-16
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2020 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań

2020-10-26
Leczenie Szpitalne - świadczenia w Izbie Przyjęć IP - konkurs ofert 2020 - ceny oczekiwane

2020-10-26
Leczenie Szpitalne - świadczenia w Izbie Przyjęć IP - konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowania

2020-10-26
Komunikat dla świadczeniodawców składających oferty w ramach postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2020-10-26
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2020 - ceny oczekiwane

2020-10-26
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowań

2020-08-24
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2020 - rozstrzygnięcie postępowania

2020-07-16
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2020 - rozstrzygnięcie postępowania

2020-07-14
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ceny oczekiwane

2020-07-14
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowania

2020-07-10
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2020 - unieważnienie postępowania

2020-06-26
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - rozstrzygnięcie postępowania

2020-06-08
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ceny oczekiwane

2020-06-08
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowań

2020-06-03
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - rozstrzygnięcie postępowań

2020-05-21
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ceny oczekiwane

2020-05-21
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowania

2020-04-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ceny oczekiwane

2020-04-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowań

2020-03-27
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2020 - rozstrzygnięcie postępowań

2020-02-26
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2020 - cena oczekiwana

2020-02-26
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowań

2020-02-26
Komunikat dla Świadczeniodawców składających oferty w sprawie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2020-02-14
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ceny oczekiwane

2020-02-14
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2020 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158