WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Konkursy ofert, rokowania i aneksowanie umów na 2020 rok

Artykuł nr: 15484 z dnia 22 stycznia 2020Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2020

 

KOD POSTĘPOWANIA 15-20-000018/PPZ/18/4/-/05

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

 

WIELKOPOLSKI OW NFZ W POZNANIU
Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

 

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 55/2018/DSOZ Prezesa Funduszu NR 55/2018/DSOZ z dnia 22 czerwca 2018 r.  w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz w zarządzeniach zmieniających.  

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu NR 55/2018/DSOZ z dnia 22 czerwca 2018 r.  w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz zarządzeń zmieniających.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2020 dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ ul. GRUNWALDZKA 158, od dnia 22.01.2020 r. do dnia 05.02.2020 r. w godzinach 8.00 – 16.00 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2020 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 05.02.2020 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w WIELKOPOLSKIM  OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

 

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf


Agnieszka Pachciarz

Dyrektor

Wielkopolskiego OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158