WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 1548 z dnia 15 lipca 2003Drukuj

KOMUNIKATY OGÓLNE

2017-08-23
Komunikat dla świadczeniodawców o obowiązku bezwzględnego respektowania szczególnych uprawnień do świadczeń

2016-10-05
Komunikat dotyczący transportu sanitarnego

2015-10-06
MZ: Komunikat w sprawie terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich NFZ

2015-10-06
MZ: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji

2015-05-08
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania skierowań

2015-04-24
Przeniesienie list oczekujących z SZOI Centrlanego do systemu AP-KOLCE.

2015-04-13
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawczości za pomocą szczegółowego komunikatu XML SWIAD

2015-02-18
Plan zakupu świadczeń 2015 - publikacja

2015-01-28
Komunikat w sprawie skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

2015-01-07
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia umów za rok 2014

2014-12-29
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji leków przeciwdrgawkowych

2014-12-24
Komunikat dotyczący zasad przyjmowania pacjentów z kartą EKUZ

2014-12-19
Komunikat dla świadczeniodawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia wniosków w sprawie kont bankowych do umów na rok 2015

2014-12-11
Komunikat dotyczący pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)

2014-12-09
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie przesunięcia środków finansowych - rozliczenie roku 2014

2014-12-03
Komunikat dla świadczeniodawców

2014-12-01
Komunikat dla świadczeniodawców

2014-10-28
Schemat postępowania dla personelu lecznictwa ambulatoryjnego (POZ, AOS, NŚPM) w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem EBOLA u pacjenta

2014-10-21
Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

2014-10-20
Komunikat w sprawie skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

2014-10-10
Gorączka Ebola – informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych

2014-10-09
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie e-dokumentów uzupełnienie komunikatu z dnia 2.10.2014 r.

2014-10-02
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie e-dokumentów

2014-09-16
Komunikat dotyczący refundacji leków dla osób dotkniętych autyzmem, zespołem Aspergera lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (ICD 10 F84)

2014-09-15
Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL

2014-09-08
Awaryjne odzyskiwanie hasła dostępowego do SZOI na adres e-mail

2014-07-11
Komunikat dla Świadczeniodawców – statystyki Jednorodnych Grup Pacjentów

Portal SZOI - dostęp dla oferentów i podwykonawców - współpraca z WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158