WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 15360 z dnia 06 grudnia 2019Drukuj

POZ - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2020 - rozstrzygnięcie postępowania

KONKURS OFERT 2020
POZ - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Szczegóły poniżej.

ROZSTRZYGNIECIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2020 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: podstawowa opieka zdrowotna - POZ).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158