WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 15359 z dnia 06 grudnia 2019Drukuj

POZ - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2020 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonego w trybie konkursu ofert, w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, z dnia 6 grudnia 2019 r. na dzień 9 grudnia 2019 r.

 

  • 000007/POZ/0112/01.0000.162.16/01 w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym na obszarze gmin: 3021062 KLESZCZEWO, 3021083 KOSTRZYN, 3021084 KOSTRZYN, 3021085 KOSTRZYN, 3021123 POBIEDZISKA, 3021124 POBIEDZISKA, 3021125 POBIEDZISKA, 3021163 SWARZĘDZ, 3021164 SWARZĘDZ, 3021165 SWARZĘDZ

 

 

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158