WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 15167 z dnia 14 sierpnia 2019Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2019
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

 • Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02
 • Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt-diagnostyka onkologiczna
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02
 • Świadczenia w zakresie diabetologii
 • Świadczenia w zakresie urologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie alergologii
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02
 • Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie kardiochirurgii
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02
 • Świadczenia w zakresie nefrologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie nefrologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie kardiologii
 • Świadczenia w zakresie reumatologii
 • Świadczenia w zakresie okulistyki
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie leczenia bólu
 • Świadczenia w zakresie hematologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie neurologii
 • Świadczenia w zakresie genetyki
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02
 • Świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie alergologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie onkologii
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
 • Świadczenia w zakresie neurologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt
 • Świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej
 • Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych- zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02.1130.001.02
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie genetyki-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie leczenia bólu-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie nefrologii
 • Świadczenia w zakresie hematologii
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie hematologii-diagnostyka onkologiczna
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia pierwszorazowe
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02
 • Świadczenia w zakresie urologii
 • Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
 • Świadczenia w zakresie pediatrii

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

  Podstawy prawne cz.1  [11881KB]
  Podstawy prawne cz.2  [10931KB]
  Podstawy prawne cz.3  [6340KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158