WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 15098 z dnia 05 lipca 2019Drukuj

Komunikat dotyczący art.37k ustawy z dnia 6 września 2011 r. Prawo farmaceutyczne

Komunikat dotyczący art. 37k ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne.

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami zmienionego art.37k ustęp 1d Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), od dnia 01.06.2019r. :

„Badacz lub właściwy podmiot leczniczy informuje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania.”

Do WOW NFZ przedmiotowe dane można przekazywać:

  • przesyłką pocztową rejestrowaną, czyli co najmniej listem poleconym ma adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Wydział Gospodarki Lekami

ul. Piekary 14/15

61-823 Poznań

 

  • za pomocy systemu poczty elektronicznej, z oznaczeniem treści i tytułu wiadomości, oraz zabezpieczenia załączonego pliku hasłem, na adres:

badania.kliniczne@nfz-poznan.pl

hasło deszyfrujące do dokumentu proszę przekazywać telefonicznie pod numer telefonu: 61 850 61 08;

 

  • osobiście w siedzibach (kancelarie) WOW NFZ:
  1. ul. Grunwaldzka 158 w Poznaniu,
  2. ul. Piekary 14/15 w Poznaniu.

 

WOW NFZ prosi, aby dane były przekazywane w formie tabeli Excel wg wzoru:

Przedmiotowa korespondencja, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO[1] powinna być tak zabezpieczona, aby zapewnić maksymalną ochronę przekazywanych danych osobowych.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158