WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Artykuł nr: 14935 z dnia 10 kwietnia 2019Drukuj

Opieka paliatywna i hospicyjna – konkurs ofert 2019 – unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1510, ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia następujące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:

  • 15-19-000073/OPH/15/1/15.1180.007.02/01 w zakresie: PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ na obszarze GRUPA POWIATÓW: GOSTYŃSKI; KOŚCIAŃSKI; LESZCZYŃSKI;  RAWICKI; WOLSZTYŃSKI;  LESZNO;
  • 15-19-000074/OPH/15/1/15.2181.028.02/01 w zakresie: PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA na obszarze: WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.

 

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: opieka paliatywna i hospicyjna - oph)

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158