WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Artykuł nr: 14813 z dnia 25 lutego 2019Drukuj

Ratownictwo Medyczne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2019
RATOWNICTWO MEDYCZNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Ratownictwo Medyczne, w zakresie:

- świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

- świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

- świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ratownictwo medyczne – RTM).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

  Podstawy prawne  [7161KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158