WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14665 z dnia 10 grudnia 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 – rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2019
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach:

 • świadczenia w zakresie diabetologii
 • badania tomografii komputerowej (TK)
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia
 • świadczenia w zakresie geriatrii
 • świadczenia w zakresie nefrologii
 • świadczenia w zakresie leczenia bólu
 • świadczenia w zakresie onkologii
 • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
 • świadczenia w zakresie okulistyki
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
 • świadczenia w zakresie endokrynologii
 • świadczenia w zakresie neonatologii
 • świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej

ROZSTRZYGNIECIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158