WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14559 z dnia 17 października 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2019
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – aos).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158