WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 14553 z dnia 16 października 2018Drukuj

Dodatkowe środki na leczenie w poradniach spec., badania: RM i TK, endoprotezoplastykę i leczenie zaćmy – krótszy czas oczekiwania w Wielkopolsce

Dzięki przekazaniu w ostatnim czasie dodatkowych prawie 10 mln złotych na sfinansowanie świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w Wielkopolsce, można zauważyć już pierwsze efekty.

Z analizy przyjęć pacjentów (w okresie porównawczym sierpień – wrzesień br.), wynika, że najszybciej nastąpiła poprawa w terminach przyjęć do poradni: hematologicznej (45% więcej pacjentów w badanym okresie), gastroenterologicznej (ok. 20% więcej przyjęć więcej, 11% więcej zrealizowanych porad =121) i reumatologicznej (również około 20% więcej pacjentów, 13,5% więcej świadczeń = 600 porad więcej). O jedną trzecią zwiększyła się też liczba przyjętych pacjentów do poradni endokrynologicznej, a o 166 pacjentów więcej zostało przyjętych do okulisty. Zwiększeniu uległa też liczba najmłodszych pacjentów przyjętych do poradni dziecięcych, a najszybciej skróciły się kolejki do alergologa (20% więcej przyjętych pacjentów, 63% więcej świadczeń=689 porad więcej) oraz poradni leczenia zeza (48% więcej) i urazowo- ortopedycznej (kilkudziesięciu małych pacjentów więcej).

Łącznie, w całym województwie wielkopolskim 416 podmiotów otrzymało dodatkowe środki finansowe, co odpowiada liczbie 70% wszystkich poradni specjalistycznych. Zwiększenia dotyczyły wszystkich specjalności i placówek rozmieszczonych w każdym z subregionów Wielkopolski.

Wielkopolski Oddział Funduszu przekazał również w 2018 roku łącznie prawie 34,5 mln złotych środków finansowych dodatkowo, poza umowami, na sfinansowanie większej liczby badań: rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej oraz na wszczepienie endoprotez i leczenie zaćmy. Po dziewięciu miesiącach można było dokonać już pierwszych analiz i sprawdzić, jak zwiększenie finasowania w tych czterech zakresach przekłada się na zwiększanie dostępności dla pacjentów, czyli po prostu skrócenie czasu oczekiwania na badanie lub zabieg.

Porównując dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia od stycznia do września w 2018 r. oraz w tym samym czasie w 2017 r., wyraźnie widać, że zdecydowanie zwiększyła się liczba wykonywanych świadczeń, a kolejki oczekujących zaczęły się skracać. Podobnie porównując dane dotyczące września rok do roku widać skrócenie się czasu oczekiwania w obu kategoriach medycznych („pilny” i „stabilny”).

W przypadkach „pilnych” średni czas oczekiwania w badanym okresie skrócił się następująco:

zabiegi w zakresie soczewki (leczenie zaćmy) – średnio pacjenci czekali krócej o ponad dwa tygodnie, a porównując wrzesień do września – czas oczekiwania na zabieg był krótszy o blisko miesiąc - z 79 dni we wrześniu 2017 r. do 57 dni we wrześniu 2018 r.,

zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego: średni czas uległ skróceniu o 52 dni, z 168 dni we wrześniu 2017 r. do 124 dni we wrześniu 2018 r.

badania rezonansu magnetycznego – średni czas uległ skróceniu o 17 dni, z 83 dni we wrześniu 2017 r. do 73 dni we wrześniu 2018 r.

badania tomografii komputerowej – średni czas oczekiwania uległ skróceniu o 30% (10 dni), ale aż o połowę - biorąc pod uwagę wrzesień 2017 r. do września 2018 r.- z 36 dni odpowiednio do 18 dni oczekiwania na badanie.

 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadkach „stabilnych”.  Średnie rzeczywiste czasy oczekiwania na rezonans magnetyczny w badanym okresie skróciły się o ok. 2 miesiące (o 62 dni), a czas oczekiwania na badania tomografii komputerowej skrócił się średnio o ok. 4 tygodnie (niecały miesiąc). W przypadku zaćmy i endoprotezoplastyki średnie czasy oczekiwania skróciły się odpowiednio o 88 dni – czyli o prawie trzy miesiące (zaćma) i 103 dni – czyli ponad 3 miesiące (endoprotezoplastyka stawu biodrowego).

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158