WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 14449 z dnia 20 września 2018Drukuj

Informacja na temat konkursu w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat prowadzanego w Wielkopolskim OW NFZ konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Oddział informuje, że obecnie trwa proces odwoławczy od wyników rozstrzygniętych postępowań. Jednocześnie trwają postępowania uzupełniające, które mają na celu wyłonienie kolejnych placówek udzielających świadczeń na poszczególnych obszarach Wielkopolski, w tym na:

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

- leczenie uzależnień

- świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia

 

W związku ze zbilansowaniem środków z poszczególnych obszarów, celem zwiększenia dostępności, Oddział planuje w najbliższym czasie ogłosić kolejne dodatkowe konkursy na realizowanie:

- świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

- świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej dziennej

 

Przypominamy, że w konkursach tych mogą wystartować także te podmioty, które zapomniały złożyć oferty w poprzednich, ogłoszonych przez Wielkopolski OW NFZ postępowaniach w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 

W konkursie w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Oddział przeznaczył o 1,4 mln złotych więcej na kwartał tego roku, niż dotychczas.

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158