WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł archiwalny nr: 14180 z dnia 20 lipca 2018Drukuj

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W LIPCU, SIERPNIU, WRZEŚNIU 2018 ROKU [A]

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 17 lipca 2018r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2018r.

 

W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2018r. wyniosło 4812,84 zł.

Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach lipcu, sierpniu, wrześniu 2018r. roku wynosi 433,16 zł.

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158