WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 14023 z dnia 29 maja 2018Drukuj

Mobilne punkty wydawania EKUZ - zapraszamy po kartę!

W związku z rosnącym zainteresowaniem osób wyjeżdzających do krajów UE i EFTA posiadaniem karty EKUZ, Wielkopolski OW organizuje mobilne punkty wydawania kart poza siedzibami Oddziału i Delegatur. Pierwsza akcja odbyła się 22 maja w I Oddziale ZUS w Poznaniu, kolejna - 25 maja w Urzędzie Miasta w Złotowie i obydwie cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W najbliższym czasie mobilne punkty będą uruchomione w następujących miejscach:

- Urząd Miasta w Gostyniu – 5 czerwca   SZCZEGÓŁY

- Starostwo Powiatowe w Turku – 8 czerwca SZCZEGÓŁY

- I Oddział ZUS w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego - 12 czerwca SZCZEGÓŁY

- ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - 15 czerwca SZCZEGÓŁY

- I Oddział ZUS w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego - 19 czerwca SZCZEGÓŁY

- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - 26 czerwca SZCZEGÓŁY

- II Oddział ZUS w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej - 28 czerwca SZCZEGÓŁY

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie - 2 lipca SZCZEGÓŁY

Akcje są jednodniowe (mobilne punkty nie będą na stałe uruchamiane poza siedzibami funduszu), o godzinach trwania będziemy informować w osobnych komunikatach. Oprócz kart EKUZ, w każdym mobilnym punkcie można założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta - ZIP. Wniosek o wydanie EKUZ można również wypełnić na miejscu.

 

Wszystkich zainteresowane osoby zapraszamy z dowodem tożsamości (i ew. pełnomocnictwami do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

 

Przypominamy też, aby sprawdzać ważność posiadanej karty, wydanej wcześniej, zanim udamy się po nową. Bardzo często zdarza się, że osoby posiadające jeszcze ważną kartę, która ”wystarczy” na bieżący wyjazd czy wakacje – wnioskują o wydanie nowej – co nie tylko wydłuża kolejki osób oczekujących w siedzibie funduszu (i realizowanie wniosków otrzymywanych pocztą), ale także czas wystawienia karty, ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić.

 

Gdzie sprawdzić ważność karty? W dolnym, prawym rogu. Wielu osobom (np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, prowadzącym działalność gospodarczą, rencistom) karta wydawana jest na rok, a emerytom – na 5 lat. Termin ważności zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia.

 

 

WAŻNE SZCZEGÓŁY na temat EKUZ:

 http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta – ZIP:

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=001

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158