WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Artykuł nr: 13485 z dnia 08 grudnia 2017Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

KONKURS OFERT 2018

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowań ogłoszonych w dniu 02.11.2017 r., prowadzonych w trybie konkursu ofert pod numerem:

  • 15-18-000123/SOK/11/11/11.2150.042.02/01- na obszarze zabezpieczenia SUBREGION LESZCZYŃSKI;
  • 15-18-000124/SOK/11/11/11.2150.042.02/01- na obszarze zabezpieczenia SUBREGION PILSKI;
  • 15-18-000125/SOK/11/11/11.2150.042.02/01 - na obszarze zabezpieczenia SUBREGION POZNAŃSKI;
  • 15-18-000129/SOK/11/11/11.0000.048.02/01 - na obszarze zabezpieczenia SUBREGION PILSKI;
  • 15-18-000130/SOK/11/11/11.0000.048.02/01 - na obszarze zabezpieczenia SUBREGION POZNAŃSKI.

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach tlenoterapia domowa i żywienie dojelitowe w warunkach domowych z dnia 08.12.2017 r. na dzień 14.12.2017 r.

oraz postępowania ogłoszonego w dniu 02.11.2017 r., prowadzonego w trybie konkursu ofert pod numerem:

  • 15-18-000128/SOK/11/11/11.0000.048.02/01- na obszarze zabezpieczenia SUBREGION LESZCZYŃSKI.

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach tlenoterapia domowa i żywienie dojelitowe w warunkach domowych z dnia 08.12.2017 r. na dzień 18.12.2017 r.

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158