WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOT. OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Artykuł nr: 13182 z dnia 04 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

KOMUNIKAT

dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na podstawie art. 6. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. poz. 844) okres obowiązujących umów wieloletnich, zawartych do dnia 30 września 2017 roku w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, po wyrażeniu zgody przez świadczeniodawców, zostanie przedłużony do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie Oddział pragnie wskazać, iż wartości umów zostaną ustalone odrębnie na okres rozliczeniowy od dnia 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Powyższe nie dotyczy zakresów świadczeń objętych systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips