WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOT. OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Artykuł nr: 13181 z dnia 04 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

KOMUNIKAT

dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na podstawie art. 6. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. poz. 844) okres obowiązujących umów wieloletnich, zawartych do dnia 30 września 2017 roku w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyłączeniem zakresu hemodializoterapia oraz dializoterapia otrzewnowa), po wyrażeniu zgody przez świadczeniodawców, zostanie przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Powyższe nie dotyczy zakresów świadczeń objętych systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158