WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

SOK NA ROK 2017

Artykuł nr: 12508 z dnia 28 lutego 2017Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowań w sprawie składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III) oraz dziecięca opieka koordynowana (DOK) dokonano pozytywnej oceny wniosków celem zawarcia umów od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., tj.:

KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIAŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOCII/III)

  • ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. LIMANOWSKIEGO 20-22 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)

  • ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. LIMANOWSKIEGO 20-22 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158