WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 12219 z dnia 10 listopada 2016Drukuj

Wyjaśnienie do artykułu z dnia 10 listopada br. opublikowanego w Gazecie Wyborczej, pt.” Koniec badań. Proszę przyjść za rok”.

W związku z artykułem opublikowanym w Gazecie Wyborczej, w dniu 10 listopada br., pt.: „Koniec badań. Proszę przyjść za rok”, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, że:
 

Oddział na bieżąco monitoruje potrzeby pacjentów, również w zakresie dostępu do badań rezonansem. Dlatego, tylko w 2016 roku (w ciągu dziesięciu miesięcy) przeznaczyliśmy dodatkowe ponad 1,6 mln złotych na te badania, a planowane jest w najbliższym czasie następne zwiększenie o ponad 1,7 mln zł.

Czyli łącznie w tym roku przeznaczymy dodatkowo prawie 3,5 mln złotych na badania rezonansem magnetycznym.

Badanie rezonansem magnetycznym w Wielkopolsce można wykonać (w ramach składki na NFZ) w 15-u placówkach – co jest dużą ilością na terenie całego województwa, z czego 3 placówki posiadają niewykorzystane pieniądze jeszcze w tym roku. Przypominamy, że pacjent może wybrać dowolną placówkę.

Zwiększenia wynikają z ciągłego monitorowania potrzeb pacjentów oraz ilości pieniędzy, jakimi dysponuje Oddział w danym roku. Jeśli pojawiają się dodatkowe pieniądze (np. z  wyższego niż zakładany – wpływu ze składki na ubezpieczenie zdrowotne) – przeznaczane są na dofinasowanie tam, gdzie potrzeby pacjentów są największe, a do takich zaliczamy badania rezonansem.

 

Magdalena Rozumek

p.o. Rzecznik Prasowy Wielkopolskiego OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158