WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Artykuł nr: 12033 z dnia 20 czerwca 2016Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2016 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

KONKURS OFERT 2016
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania ogłoszonego w dniu 16.05.2016 roku, prowadzonego w trybie konkursu ofert pod numerem:

15-16-000098/SOK/11/5/11.1450.000.02/01 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

z dnia 20.06.2016 r. na dzień 22.06.2016 r.

Z up.Dyrektora WOW NFZ
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158