WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 11981 z dnia 18 maja 2016Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSÓW OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581, ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu unieważnienia niżej wymienione postępowania prowadzone w trybie konkursów ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie leczenie środowiskowe (domowe):

 • 15-16-000074/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu krotoszyńskiego
 • 15-16-000076/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu ostrzeszowskiego
 • 15-16-000078/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu słupeckiego
 • 15-16-000080/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu wrzesińskiego
 • 15-16-000083/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu międzychodzkiego
 • 15-16-000085/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu złotowskiego
 • 15-16-000087/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu średzkiego
 • 15-16-000088/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu poznańskiego

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - psy).

Magdalena Kraszewska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158