WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11668 z dnia 02 grudnia 2015Drukuj

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W UMOWACH W TRYBIE OKREŚLONYM W §20 I §21 OWU

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W UMOWACH W TRYBIE OKREŚLONYM W §20 I §21 OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW.

Zgodnie z §20 i §21 ogólnych warunków umów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przypomina, że 15 grudnia 2015 roku upływa termin składania wniosków o przesunięcia środków finansowych w zawartych umowach.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez WOW NFZ.

 

 

Magdalena Kraszewska

Dyrektor

Wielkopolskiego OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158