WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 11659 z dnia 01 grudnia 2015Drukuj

Podstawowa opieka zdrowotna - komunikat o aneksowaniu umów niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego 01.01.-31.12. 2015 r.

KOMUNIKAT

O ANEKSOWANIU UMÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM OKRESU

ROZLICZENIOWEGO 01.01 – 31.12.2015 r.

W RODZAJU: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Na podstawie art.159 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 roku, poz. 581 z późn. zm)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

Informuje,

że począwszy od dnia 26 listopada 2015 roku , podmioty realizujące niewygasające z dniem 31 grudnia 2015 roku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 85.1 – usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego)

85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie

85141100-0 - Usługi świadczone przez położne

85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

  1. Świadczenia Lekarza poz
  2. Świadczenia Pielęgniarki poz
  3. Świadczenia Położnej poz
  4. Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
  5. Transport Sanitarny w poz

zaprasza do podpisywania aneksów do umów na następny okres rozliczeniowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Obowiązujące dla w/w okresu rozliczeniowego stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Program do przeglądania plików *pdf

Magdalena Kraszewska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Pliki do pobrania

PODSTAWA PRAWNA  PODSTAWA PRAWNA  [10440KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158