WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 11254 z dnia 28 kwietnia 2015Drukuj

Materiały ze spotkania informacyjnego na temat zmian sprawozdawczości z zakresu list oczekujących w 2015 r.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia materiały na temat zmian w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących, zaprezentowane w trakcie spotkania informacyjnego, które odbyło się 23 kwietnia 2015 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37.
 

 

 

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Pliki do pobrania

Prezentacja - pdf  Prezentacja - pdf  [4284KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158