WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 11149 z dnia 03 lutego 2015Drukuj

Poszerzenie funkcjonalności aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

Poszerzenie funkcjonalności aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu pragnie poinformować, iż na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został komunikat dotyczący dostosowania aplikacji AP-KOLCE do prowadzenia list oczekujących na kolejne świadczenia. Zostały one określone w załączniku nr 12 pkt I i IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, ze zm.). Szczegółowe informacje, wraz z wykazem świadczeń i komórek organizacyjnych a także instrukcję użytkownika aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) znajdziecie Państwo na stronie Centrali NFZ : http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=6510.

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158