WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł nr: 11053 z dnia 11 grudnia 2014Drukuj

Komunikat dotyczący pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)

Komunikat dotyczący pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 11 grudnia 2014 roku udostępnia możliwość wzięcia udziału w pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), znajdującej się pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ .

Do pilotażu może przystąpić dowolny świadczeniodawca, który posiada umowę z NFZ na jeden lub wszystkie z podanych rodzajów świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub leczenie szpitalne (SZP).

W ramach pilotażu możliwe będzie testowe wystawienie karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w następujących trybach:

1) w podstawowej opiece zdrowotnej

2) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

3) w szpitalu

4) w szpitalu - leczenie onkologiczne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Świadczeniodawca posiadający podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w jednym z ww. rodzajów świadczeń, w celu przystąpienia do pilotażu powinien posiadać konto dostępowe w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy danego OW NFZ, w którym rozlicza świadczenia. Następnie po zalogowaniu do Portalu powinien dodać wyznaczonego operatora do listy operatorów, którzy mają mieć dostęp do rejestracji i wydawania kart w systemie Obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Szczegółowa instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu DiLO znajduje się w załączniku do komunikatu.

Szczegółowa instrukcja postępowania związana z wydaniem karty ww. trybach znajduje się w załącznikach do komunikatu.

Dodatkowo informujemy, że w sprawach technicznych związanych z pilotażem można kontaktować się z osobami wyznaczonymi przez Dyrektorów OW NFZ, których dane dostępne są na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich.

Lista załączników:

1) Ogólna instrukcja użytkownika DiLO.pdf

2) Instrukcja wydawania karty w POZ.pdf

3) Instrukcja wydawania karty w AOS.pdf

4) Instrukcja wydawania karty w SZP.pdf

5) Instrukcja wydawania karty w SZP – leczenie przed 2015r.pdf

Osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne w Oddziałach Wojewódzkich NFZ:

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158