WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł nr: 11029 z dnia 01 grudnia 2014Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie informacji dotyczących „Pakietu onkologicznego”

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przedstawia wykaz osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji dotyczących organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „Pakietu onkologicznego”:

pod telefonem nr 61 850-60-18:

- Katarzyna Kowalska – koordynator Zespołu

- Krystyna Knasiecka – w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

- Alina Morańska – w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

- Elżbieta Olejniczak – w zakresie leczenia szpitalnego

oraz pod telefonem nr 61 850-60-01

- Zofia Rolirad-Pstrąg – w zakresie podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pytania oraz uwagi można również składać poprzez pocztę elektroniczną na adres: e-mail: pakiet_onkologiczny@nfz-poznan.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158