WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Środa z Profilaktyką - październik 2020

Artykuł nr: 15938 z dnia 14 października 2020Drukuj

Środa z Profilaktyką - 14.10.2020 - Profilaktyka raka piersi

 

Październik to miesiąc, w którym na całym świecie podejmowane są działania mające na celu podniesienie świadomości na temat raka piersi (ang. Breast Cancer Awareness Month). W tym szczególnym miesiącu mówimy zarówno o zapobieganiu, wykrywaniu, leczeniu, jak i opiece nad chorymi. W dzisiejszym wydaniu Środy z Profilaktyką powiemy o tym, jak poprawnie wykonać samobadanie piersi, a także przypomnimy założenia Programu profilaktyki raka piersi realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach którego kobiety w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii.

 

Profilaktyka raka piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Stanowi aż 23% z wszystkich zachorowań na nowotwory oraz 14% zgonów z przyczyn onkologicznych. Prawdopodobieństwo zachorowania znacząco wzrasta po 50 r.ż., dlatego tak bardzo ważna jest profilaktyka: samobadanie piersi oraz regularne badania mammograficzne, dzięki którym możliwe jest wykrycie zmian na wczesnym etapie. 

 

Najważniejszy jest czas. Skuteczność leczenia oraz szanse na przeżycie są ściśle związane ze stadium choroby w momencie postawienia rozpoznania. Wcześnie wykryty nowotwór piersi zwiększa możliwość wyleczenia. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz obejrznia wywiadu z p. Elżbietą Markowska - Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, która mówi o samobadaniu piersi. 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza kobiety w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne realizowane w ramach Programu profilaktyki raka piersi. Program ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych zmian.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w programie?

Na badania zapraszamy Panie:

  • w wieku od 50 do 69 lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej,
  • które otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym pisemne wskazania do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

 

Gdzie realizowany jest program?

Badanie mammograficzne można wykonać w 24 stacjonarnych pracowniach mammograficznych na terenie Wielkopolski oraz w mammobusach, które stacjonują zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie NFZ, w zakładce Profilaktyka - sprawdź.

Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłoszenie do poradni lub podmiotu, który wykonuje badania w mammobusach.

 

Na czym polega badanie?

Etapem podstawowym jest mammografia. Badanie mammograficzne obejmuje wykonanie dwóch zdjęć każdej piersi oraz opis badania. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, lekarz kieruje pacjentkę do etapu pogłębionej diagnostyki – która obejmuje USG, a w razie potrzeby także biopsję.

Podczas badania możliwe jest odczuwanie krótko trwającego dyskomfortu, wynikającego z ucisku na pierś. Jest to jednak konieczne dla otrzymania wiarygodnego wyniku. 

 

W załączeniu przekazujemy wykaz podmiotów udzielających świadczeń stacjonarnie, także zachęcamy do skorzystania z multimedialnej mapki, dzięki której w łatwy sposób można odnaleźć mammobus w swojej okolicy - https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zbadaj-piersi-mammobus-przyjedzie-do-ciebie. W miesiącu październiku zostało zaplanowanych 175 postojów na terenie województwa wielkopolskiego.  

 

Ruszyły także działania informacyjne w postaci materiałów edukacyjnych, które powstały przy współpracy z Poznańskim Towarzystwem „Amazonki”. Ulotki na temat samobadania piersi, które pomogą właściwie wykonać badania oraz materiały na temat Programu Profilaktycznego Raka Piersi realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będą sukcesywnie trafiać do Wielkopolanek wraz z korespondencją z Wielopolskiego Oddziału NFZ.

 

Środy z Profilaktyką to cykliczne wydarzenia (w każdą środę), podczas których oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia organizują działania mające na celu przybliżyć tematykę profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia jak najszerszemu gronu odbiorców. Wraz z ekspertami i stowarzyszeniami pacjentów NFZ służy informacjami w zakresie odpowiedzialnej troski o zdrowie oraz możliwie komfortowe życie w chorobie.

Działania rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku, i od tego czasu systematycznie – w każdą środę – odbywały się spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, prelekcje o tematyce prozdrowotnej oraz badania takie, jak pomiar ciśnienia krwi, poziomu glukozy we krwi czy konsultacje dietetyczne.

Pandemia Covid-19 wstrzymała możliwość spotykania się w siedzibach Funduszu podczas konsultacji z ekspertami czy akcji pomiarowych (np. cukier, ciśnienie), dlatego powracamy w nowej formule. Działania przenieśliśmy do internetu, przede wszystkim na kanał „Akademia NFZ”: www.akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/ na platformie YouTube i na stronę www: www.nfz-poznan.pl , gdzie w zakładce „Profilaktyka” publikujemy wszystkie informacje na temat „Środy” w danym tygodniu. Zapraszamy do regularnych odwiedzin.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158