WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór WKS.110.86.2018 na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych WOW NFZ

Artykuł archiwalny nr: 14725 z dnia 15 stycznia 2019Drukuj

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych WOW NFZ [A]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o wyniku naboru WKS.110.86.2018 ogłoszonego dnia 6 grudnia 2018 r.:

Określenie stanowiska

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania                       w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Jarosław Sołowiej zam. Wrocław

Uzasadnienie

Kandydat wykazał się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku 

Poznań, dnia 15 stycznia 2019 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158