WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór WKS.110.78.2018 na stanowisko starszego referenta w Wydziale Kadr i Szkoleń

Artykuł nr: 14703 z dnia 03 stycznia 2019Drukuj

Wynik naboru na stanowisko starszego referenta w Wydziale Kadr i Szkoleń

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o wyniku naboru WKS.110.78.2018 ogłoszonego dnia 26 października 2018 r.:

 

 

Określenie stanowiska

starszy referent

w Wydziale Kadr i Szkoleń

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Poznaniu

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

 

Julita Redlak-Szukalska, zam. Poznań

 

Uzasadnienie

Kandydatka wykazała się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku  

 

Poznań, dnia 3 stycznia 2019 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158