WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór WKS.110.76.2018 na stanowisko st. referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego

Artykuł nr: 14667 z dnia 11 grudnia 2018Drukuj

Wynik naboru na stanowisko st. referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

informuje o wyniku naboru WKS.110.76.2018, ogłoszonego 12 października 2018 r.:

 

Określenie stanowiska

Starszy referent do pracy „na zastępstwo” w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego w Wydziale ds. Służb Mundurowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Marta Michalak, zam. Kobierno

Monika Sieracka, zam. Poznań

Uzasadnienie

kandydatki wykazały się wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku

 

Poznań, dnia 11 grudnia 2018 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158