WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Najnowsze artykuły w serwisie WOW NFZ

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2024 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-12-08
w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na raka endometrium w tym leki w programie lekowym - leczenie chorych na raka endometrium, program lekowy - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE) w tym leki w programie lekowym - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE), program lekowy - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi w tym leki w programie lekowym - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi

Zobacz wszystkie
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158