WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł archiwalny nr: 6543 z dnia 20 stycznia 2010Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne [A]

Uwaga! Nowy wzór druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku (Dz.U. 2021 poz. 2499)

Wielkopolski OW NFZ w Poznaniu informuje, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2021 poz. 2499).

Wzór zlecenia w wersji .pdf został zamieszczony poniżej.

Osoby wystawiające zlecenia obowiązane są stosować nowy wzór zlecenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2021 poz. 2499), a weryfikacja tego zlecenia oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta odbywać powinna się co do zasady za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

W przypadku jednak braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ przez osobę wystawiającą zlecenie, ww. weryfikacja oraz potwierdzenie prawa do świadczeń odbywać będzie się w siedzibie wybranego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego NFZ. OW NFZ uzupełnia wówczas część II wzoru zlecenia zatytułowaną „Weryfikacja zlecenia”, a w przypadku błędnego wystawienia przez lekarza zlecenia na poprzednim wzorze zlecenia w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu również ewentualnie brakujące dane z części I wzoru zlecenia, jeżeli możliwe są do ustalenia na podstawie dostępnych przez NFZ danych.

Wzór druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku (kliknij i pobierz)

Wzór druku zlecenia uproszczonego na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie obowiązujący od 1 lipca 2020 roku

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158